• https://www.facebook.com/profile.php?id=100025684460754
  • https://twitter.com/icsadankara
  • https://www.instagram.com/icsadankara/
  • https://www.youtube.com/channel/UCGSpgHyA7JkzP3kBgDsAjVw
2.ULUSLARARASI 12. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

2.ULUSLARARASI 12. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

(11-13 Ekim 2018, Bodrum)

Her yıl bünyesinde Sağlık Yönetimi Bölümü olan bir üniversitenin düzenlediği Sağlık Yönetimi alanında bilimsel çalışma yapanların kongresi olan “Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi”, bu yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Bodrum Kefaluka Otel’de gerçekleştirilmiştir.


Kongre, 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 10.00’da yapılan açılış töreniyle başlamıştır.


Kongreye farklı ülkelerden, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden, kamu ve özel kuruluşlardan 300 kişilik yoğun bir katılım sağlanmıştır.

Kongrede yer alan panellerde Elser Sağlık Turizmi Hizmetleri ve Danışmanlık Firmasından, Atılım Üniversitesi’nden, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden, New Ulm Üniversitesi’nden, King Hamad Üniveristesi’nden, Kinston Üniversitesi’nden, Acıbadem Sistina Hastanesi’nden, Liv Hospital’dan, GE Healthcare’dan ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nden davetli konuşmacılarla paneller gerçekleştirilmiştir.

Üç gün boyunca beş farklı salonda paralel oturumlarla toplam 3 panel, 191 sözlü, 17 poster bildiri olmak üzere 208 bildiri sunulmuştur.

Bildiriler “Sağlık Yönetiminde Gelecek Yönelimleri ” olarak belirlenen Kongre temasına uygun şekilde; sağlık turizmi, sağlık teknolojisi, sağlık çalışanları, inovasyon, sağlık hizmetleri yönetimi, örgütsel davranış, uluslararası hastalar, sağlık ekonomisi ve finansmanı, şehir hastaneleri, yönetim alanında yapılan bilimsel çalışmalar şeklinde kategorize edilebilir.

Kongrede Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları toplantısı da organize edilmiş ve bu süreçte alanın gündemine dair görüşmeler ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Farklı üniversitelerden gelen talepler değerlendirilerek, tarihi daha sonra duyurulmak üzere, bir sonraki kongrenin Sakarya Üniversitesi tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Yoğun geçen kongre programı sonrası 13 Ekim Cumartesi günü katılımcılar için Bodrum’u görmeye olanak tanıyan bir sosyal program gerçekleştirilmiştir.

Sağlık yönetimi alanında temel kongrenin bu kongre olması nedeni ile sağlık yönetimi alanındaki tüm akademisyenlerin öncelikle bu kongreye destek ve katkı vermesine, kongrede ortaya çıkan bilgi ve birikimin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların bir kısmının önceden kararlaştırılan dergilerde yayınlanmasına, bundan sonraki kongrenin düzenlenmesi için bir danışma kurulu oluşturulmasına, çağdaş ve yeni kavramlara yönelik kongre içerisinde kurs, workshop yapılmasına, doktora tezleri için ayrı bir oturum yapılmasına, derleme bildiri kabul edilmemesine, alanda düzenli yapılacak öğrenci kongrelerinin akademik bir grup tarafından desteklenmesine ve bu bildirgenin başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına karar verilmiştir.

Kongrenin bilimsel toplantı oturumları ve panellerinde ülkenin sağlık sistemi ve sağlık yönetimi alanına önemli katkılar sağlayacak konular hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede dünya genelindeki sağlık hizmet sunumundaki yeni trendleri ülkemiz sağlık kurumları ne kadar takip edebiliyor ya da etmelidir? Sağlık kurumları değişim ve inovasyonu takip edebilmekte midir? Sağlık ve hastane yöneticilerini kurumlarını geleceğe hazırlayabilmedeki rolü ne olmalıdır? Sorularının cevabı aranmış, bu kapsamda yöneticilerin sorumluluk ve rollerinin öneminin artması tartışılmıştır. Sağlık kurumlarının değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmelerindeki stratejiler üzerinde durularak, nihai hedefin toplumun sağlık seviyesine olan katkılarının önemine vurgu yapılmıştır. Ayrıca dünya sağlık turizmi pazarından ülke olarak ne kadar pazar payına sahibiz? Sağlık turizmi pazarında etkin olabilmek için ne gibi faaliyetlerde bulunulması gerektiği tartışılarak, hedef saptamaya çalışılmıştır.

Sonuç olarak sağlık sektöründe yeni yönelimlerin varlığına dikkat çekilerek bu yeni yönelimlere cevap verecek sağlık hizmetleri iş organizasyonu ve yönetsel modellerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu ve bunların paydaşlarca daha çok tartışılacağına dikkat çekilmiştir.   
 
Prof. Dr. Ömer GİDER
Kongre Dönem Başkanı
 
  
193 kez okundu

SİDEF